Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem:
zkoumání online chování dnešních mladých lidí

Dokumenty ke stažení

VÝZKUMNÁ ETIKA V RÁMCI PROJEKTU „THINLINE“