Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem:
zkoumání online chování dnešních mladých lidí

Kdo jsme

Jsme skupina výzkumníků z Institutu dětí, mládeže a rodiny při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabýváme se oblastí psychologie internetu, zejména u populace dětí a dospívajících. Naším hlavním zájmem je porozumět tomu, jak se děti a dospívající na internetu chovají, jak jej využívají ve svůj prospěch, ale i jakým možným rizikům čelí a proč. Cílem naší práce také je, aby získané poznatky měly praktickou využitelnost - ať už jako teoretická základna pro různé prevenční a intervenční aktivity, nebo čistě jako nástroj poznání a porozumění.

Pro více informací můžete navštívit web našeho týmu Interdisciplinary Research Team on Internet and Society“ - IRTIS. 

 

Prof. David Šmahel

Pracuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Katedře mediálních studií a žurnalistiky. Je vedoucím výzkumného týmu, který se zabývá oblastí psychologie a internetu. Jeho aktuální výzkum se zaměřuje na rizika a příležitosti internetu pro děti a dospívající, bezpečnost uživatelů IT, zdraví v kontextu používání internetu a online komunikaci. Je editorem časopisu „Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspacea spoluautorem knihy “Digital Youth: The Role of Media in Development”, která vyšla v roce 2011 v USA.

Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Pracuje jako akademická pracovnice na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ve své práci se zaměřuje na děti a dospívající a jejich zkušenosti s internetem a novými médii. Zkoumá témata jako je kyberšikana (je jedním z autorů knihy Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem, 2013 či reportu Online obtěžování a kyberšikana II.), online komunity a online sociální sítě, či soukromí a bezpečnost na internetu (viz např. kapitoly v knize Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu, 2015 či report Dospívající na internetu). 

Mgr. Martina Černíková

Je  odbornou pracovnicí na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny a studentkou doktorského programu Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mezi její hlavní oblasti zájmu patří zkoumání zkušeností dětí a rodin v kontextu nových medií, chováním dětí na internetu a soukromím a sebe-odkrýváním na internetu. Zabývá se zejména kvalitativní analýzou dat. Je také psychoterapeutkou, má svou soukromou pschoterapeutickou praxi a je absolventkou komplexního akreditovaného výcvik „Cestou systemických terapií“. 

Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Pracuje na Insitutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny a zabývá se tématem online rizik, především ve vztahu k dětem a dospívajícím. Jejími hlavními zájmy v této oblasti jsou výzkumy kyberšikany a interakcí s neznámými lidmi na internetu. V současnosti se rovněž zabývá ICT bezpečností uživatelů nových technologií a spolupracuje s vědci z Fakulty informatiky a Právnické fakulty MU. Podílela se mimo jiné na knihách o kyberšikaně (Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem, 2013) a online rizicích (Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu, 2015).

Mgr. Eliška Nehybková

Je psycholožka, psychoterapeutka a doktorská studentka na Katedře psychologie FSS. Dlouhodobě se specializuje na psychoterapeutickou práci s lidmi s poruchou příjmu potravy a jejich blízkými v rámci Centra Anabell, nestátní neziskové organizaci pro prevenci a léčbu poruch příjmu potravy. Věnovala se primární prevenci poruch příjmu potravy u mládeže a je lektorkou programů pro duševní hygienu a vztah k vlastnímu tělu. Výzkumně ji zajímá především oblast použití moderních komunikačních technologií pro prevenci a léčbu poruch příjmu potravy. 

Mgr. Michal Čevelíček

Je doktorským studentem a odborným pracovníkem na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho hlavní zaměření je výzkum integrace v psychoterapii, psychoterapeutické formulace případu a procesu psychoterapie. Využíval přitom předně kvalitativní metodologie výzkumu. Podílí se na chodu časopisu Psychoterapie.

 

 

Mgr. Hana Tomicová

Zabývá se výzkumem psychoterapie v rámci doktorského studia psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, pracuje jako psycholog a psychoterapeut v poradně Diecézní charity Brno, a také ve své soukromé psychoterapeutické praxi v rámci seskupení Terapie Spolu, je absolventkou komplexního psychoterapeutického výcviku: "Cestou systemických terapií"

 

 

Výzkumné asistentky

 

Bc. Hana Drtilová

Je studentkou magisterského studia psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zajímá ji téma terapeutického potenciálu online prostředí při léčbě osob s poruchami příjmu potravy a analýza zkušeností odborníků s využíváním ICT při jejich práci.

 

 

Bc. Pavlína Wurzelová

Je studentkou magisterského studia psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně. Zaměřuje se na práci s adolescenty a jejich vyrovnávání se s rizikovými situacemi jak v online, tak v offline kontextu. Dalšími tématy, kterými se zabývá jsou např. vývoj sexuality v adolescenci, vývoj adolescentů ze znevýhodněného sociálního prostředí nebo personalistika.

 

 

Natália Valkovičová 

Je studentka druhého ročníku bakalářského studia psychologie na Fakultě sociálních studii Masarykovy university v Brně. V projektu se zajímá o hledání hranice mezi poruchou a zdravím životním stylem. Je zapojená v kvantitativní části projektu. 

 

 

 

Mgr. Dana Juhová

Je studentkou doktorského programu Vývojová psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mezi její hlavní oblasti zájmu patří adaptace testových metod, využití inteligenčních testů při diagnostice rozumového nadání a zkoumání zkušeností dětí a rodin v kontextu nových medií.