Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem:
zkoumání online chování dnešních mladých lidí

Partneři

Anabell

Centrum Anabell vzniklo v roce 2002 s cílem nabízet pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Od roku 2012 rozšířilo své služby o další cílové skupiny a další aktivity k podpoře své hlavní činnosti. V současné době Anabell poskytuje sociální a terapeutické služby v Kontaktních centrech Anabell v Brně, Praze a Ostravě. 

Je týmem sociálních pracovníků, psychologů a terapeutů, lékařů, nutričních specialistů a dalších odborníků. Nabízí jak individuální, tak skupinovou pomoc a podporu. Služby Anabell jsou jak ambulantní, tak terénní. Nabízí i telefonickou krizovou pomoc a internetové poradenství. Poskytuje odborné informace, literaturu i osvětové materiály.

 

Kontaktní údaje

Tel.: 542 214 014                               Mobil: 724 824 619                                 E-mail: posta@anabell.cz www.facebook.com/centrum.anabell

E-clinic - Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních poruch, z. ú.

je nezisková organizace, která má více než 20 let zkušeností s léčbou a prevencí poruch příjmu potravy a dalších duševních onemocnění.  Naším cílem je vyvíjet snadno dostupné služby zaměřené na podporu duševního zdraví, přispívat k včasnému nalezení adekvátní pomoci pro lidi, kteří duševním onemocněním trpí a k destigmatizaci duševních onemocnění a jejich léčby. 

Kontaktní údaje

Adresa: E-clinic, z.ú., prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Email: info@ecinstitut.cz

Web: www.ecinstitut.cz