Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem:
zkoumání online chování dnešních mladých lidí

O projektu

Cílem projektu, který probíhá na Masarykově univerzitě a je podpořen Grantovou agenturou České republiky (GAČR - GA15-05696S), je zmapovat použití informačních a komunikačních technologií a internetu v kontextu stravovacích návyků a udržování kondice u mladých lidí. Projekt se zaměřuje jak na populaci lidí užívajících technologie k podpoře svého životního stylu (tj. stravování a cvičení), tak i populace, která je v tomto ohledu ohrožena, především s ohledem na rozvoj a průběh poruchy příjmu potravy.

 

Jak používají komunikační technologie mladí lidé v kontextu svého stravování a sportovních aktivit?

Tato část projektu (založená na online dotazníku) se zaměřuje na obecné zkoumání použití technologií v kontextu přístupu ke stravování či sportování a udržování kondice. Více zde

 
NOVĚ!
SEZNAM VÝHERNÍCH ČÍSEL ZE SOUTĚŽE O POUKÁZKY PRO ÚČASTNÍKY VÝZKUMU NAVŠTĚVUJÍCÍCH ČESKÉ STRÁNKY NALEZNETE NA TÉTO STRÁNCE.

 

Jak používají komunikační technologie mladí lidé s poruchou příjmu potravy?

Tato část projektu (realizovaná prostřednictvím rozhovorů) má za cíl zmapovat, jak mladí lidé s poruchami příjmu potravy používají informační a komunikační technologie a internet v kontextu těchto onemocnění. Více zde