Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem:
zkoumání online chování dnešních mladých lidí

Z výsledků výzkumu

Výzkumná zpráva o zjištěních kvantitativní části projektu je dostupná zde: http://irtis.fss.muni.cz/wp-content/uploads/2017/02/Thinline_report.pdf

Také si můžete přečíst shrnující článek, který byl publikován v časopise Masarykovy univerzity: https://www.muni.cz/pro-media/tiskove-zpravy/vysledky-vyzkumu-webu-o-stravovani-a-cviceni