Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem:
zkoumání online chování dnešních mladých lidí

Jak používají komunikační technologie mladí lidé s poruchou příjmu potravy?

Online komunity, webové stránky a aplikace “pro-ana” a “pro-mia” (podporující anorexia a bulimia nervosa) se dostávají do centra zájmu odborníků i veřejnosti. Stále více mladých lidí používá internet a digitální technologie při řešení problémů kontroly váhy a životního stylu, nutnost porozumět rizikům a vzorcům jejich online chování tak začíná být vysoce aktuální. Tento projekt se proto zaměřuje na online chování a používání informačně komunikačních technologií ve spojitosti s kontrolou tělesné hmotnosti, tělesným schématem a poruchami příjmu potravy u mladých lidí (13 - 28 let). Předkládaný výzkum je primárně založen na datech z rozhovorů s respondenty s poruchami příjmu potravy a také s profesionály, kteří s nimi pracují.

 Ve zkratce jsou cíle této části výzkumu následující:

  1. Zmapovat, jak mladí lidé s poruchami příjmu potravy používají internet a digitální technologie.
  2. Zhodnotit poznatky profesionálů v této oblasti ohledně chování jejich klientů/pacientů online.

K čemu je to dobré?

Informace, které díky projektu získáme, nám pomohou lépe pochopit, jak lidé, kteří se potýkají s poruchou příjmu potravy, používají internet, v čem jim může být užitečným pomocníkem a zda může v některých případech třeba naopak škodit. Tyto informace bychom pak dále rádi využili k pomoci lidem v podobné situaci –  například prostřednictvím lepší informovanosti odborníků, kteří s takovými lidmi pracují, ale i pro lepší informovanost lidí, kteří se s takovou poruchou potýkají. Výsledky výzkumu mohou také být využity například pro primární prevenci na školách, k informování organizací pracujících s mladými lidmi a podobně.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do této části výzkumu stále hledáme respondenty. Znáte někoho, kdo se potýká nebo se v minulosti potýkal s poruchou příjmu potravy, nebo máte sami tuto životní zkušenost?  Promluvte si s námi o tom, jak používáte technologie (mobilní telefon, tablet, počítač…)

Více informací zde.